RPNi 2020

REKAPAN PENGURANGAN Nilai 2020
No
Nama
Operator
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des
1 Amarulloh 1. +5 2. – 10 1. -10 3. +5
2 Deviani Eko Saputri 1. – 10 
2. – 10 

3. – 10 
1. -!0
3 Eka Prasetyo 1. +5 
2. – 10
4 Eko Sumitra
5 Evi Safriyati 1. +5
2. – 10
3. +10
6 Evira Noviandri 1. +5 
2. – 10 

3. – 10
7 Fajar Shodiq 1. -10
8 Filza Harry Prayogo 1. +10 2. – 10 
3. – 10
1. -10
9 Hesti Widya Ningsih 1. +5
2. – 10
3. +15
10 Irsa Rizkita Adianita 1. +5 
2. – 10 

3. – 10
11 M. Fijay Firdaus 1. – 10 
2. – 10 
12 Mayang Septiawati 1. +5 
2. – 10
13 Mey Anggraeni 1. +5 
2. – 10 

3. – 10
14 Muhammad Nawawi 1. – 10 1. -10
15 Muhammad Nurhasandi 1. – 10
16 Nadya Cahyaningsih 1. – 10 
2. – 10
17 Paul Debryan Miltiades 1. – 10 
2. – 10
3. +5
18 Resti Nurbaiti 1. – 10 1. -10
19 Rezyka Lestari 1. – 10 1. -10
20 Riyan Amrulloh 1. – 10 1. -10
21 Rizky Yugho Saputra 1. – 10 
2. – 10
1. -10

Ayoo Operator iDuHelp! kita harus Lebih tingkatkan lagi pelayanan kita, agar semua customer merasa puas dengan adanya kita 😀

Leave a Reply